Whitebeam logo

PRESKUŠANJE IZPUSTOV PRI KUHANJU NA TRDNA GORIVA

flue gas analyser Najpomembnejši dejavnik preskušanja naprav za kuhanje na trdna goriva so emisije ogljikovega monoksida iz zgorevanja kuriv. Preskušanje se lahko opravi v obratu, z analizatorjem izpušnih plinov, vendar je treba uporabiti takega, ki deluje pri visokih koncentracijah. Mi uporabljamo analizator Testo 330 2LL z zmogljivostjo do 30.000 ppm (3 %), kar največkrat zadošča.

Merjenje emisij, ki nastajajo pri kuhanju, je bolj zapleteno, zato je najbolje uporabiti plamenski ionizacijski detektor. Pri uporabi plamensko ionizacijskega detektorja je treba kvantificirati stopnjo masnega pretoka plinov v dimni cevi, zato je najbolje, če se tovrstno preskušanje opravi v namenskem laboratoriju. Whitebeam tak laboratorij ima in lahko svojim kupcem ponudi storitev preskušanja.