Whitebeam logo

KEMIJA MED KUHANJEM NA TRDNA GORIVA

Dimni plini, ki nastajajo pri pripravi hrane v napravah na trda goriva, so posledica dveh vzrokov - priprave hrane in zgorevanja kuriva.

Kuhanje je zapleten proces, med katerim se odvijajo različne vrste reakcij, vključno z oksidacijo, pirolizo in Maillardovo reakcijo, ki je povezana z rjavenjem. Med kuhanjem se dogajajo tudi fazne spremembe snovi, v katerih se trdna snov utekočini, tekočine pa hlapijo oziroma se spreminjajo v plinaste. Spremembe faz se razlikujejo od reakcij po tem, da so reverzibilne. Če zaradi temperature živalska maščoba iz trdnega stanja preide v tekoče, se ohlajena znova strdi. Kakšni dimi se sproščajo med kuhanjem, je odvisno tudi od tega, kaj se kuha, saj maščobe, proteini in ogljikovi hidrati oddajajo različne kemijske spojine.

Razlikujejo se tudi dimi iz zgorevanja, odvisno od vrste goriv, s katerimi se kuri. Les ali lesni peleti večinoma vsebujejo ogljik in vodik, zato bi, teoretično gledano, s sežiganjem lahko nastala samo ogljikov dioksid in voda. Dejansko pa oboje oddaja strupene snovi, ki so posledica nepopolnega zgorevanja: ogljikov monoksid in spojine lesnega katrana.

Oglje se od lesa razlikuje po tem, da se lesni katran izloči že med postopkom pridobivanja oglja, znaten problem emisije ogljikovega monoksida pa ostaja.