Whitebeam logo

KATALIZA IN KUHANJE NA TRDNA GORIVA

catalytic converterKatalitični pretvorniki v napravah za kuhanje na trdna goriva delujejo z oksidacijo strupenih spojin, kakršna je ogljikov monoksid, in hlapnih organskih spojin v neškodljive spojine, kot sta ogljikov dioksid in vodna para. Naloga katalitičnega pretvornika je omogočiti oksidacijsko reakcijo na nižji temperaturi, kot bi se sicer odvila. Ogljikov monoksid na primer oksidira v ogljikov dioksid pri 800oC, s katalitičnim pretvornikom pa se reakcija lahko odvije pri 200oC. Ker je ta temperatura navadno prisotna v dimnih plinih, ki jih oddajajo naprave za kuhanje na trdna goriva, se da običajno namestiti katalitični pretvornik v dimno cev.

Oksidacijske reakcije, ki jih spodbudi katalitični pretvornik, so 'eksotermične', kar pomeni, da sproščajo toploto. To pomeni, da se temperatura dimnih plinov navadno dvigne, ko gre dim skozi katalitični pretvornik, pogosto za več kot 100oC. Ena od prednosti pri tem je, da so te reakcije samovzdržne, ko se enkrat začnejo. Druga prednost je, da težje molekule, kot so saje in katran, na višji temperaturi lahko zgorijo.

Katalitični pretvorniki lahko oksidirajo strupene snovi, če je v dimni cevi prisoten kisik, ki ga je včasih premalo, zlasti v peči na oglje, kjer je pogosto cilj omejiti dovod zraka k oglju, da ne gori premočno. Če v dimni cevi primanjkuje kisika, katalitični pretvornik ne bo pravilno deloval. Najboljša rešitev v tem primeru je 'sekundarni zrak', vpihovanje svežega zraka v dimno cev v smeri proti katalitičnemu pretvorniku. Sekundarni zrak se lahko dovaja s črpalko ali vleče noter z venturijevo cevjo.