Whitebeam logo

SISTEMI ZA DOZIRANJE SELEKTIVNE KATALITSKE REDUKCIJE

SCR dosing systemNamen sistema za doziranje je vbrizgati v dimni plin pravo količino reduktanta, kar je odvisno od količine prisotnih dušikovih oksidov in od temperature dimnih plinov.

Osnova reduktanta je običajno amonijak kot plin ali raztopina, ali raztopine sečnine. če je reduktant v tekočem stanju, se običajno vbrizga skozi šobo, da se spremeni v fino meglico. Za ustrezen tlak poskrbi močna električna črpalka ali stisnjen zrak.

V sistem za doziranje morajo biti vgrajena različna zaznavala, da se količina reduktanta lahko natančno meri, in kontrolna plošča, kjer lahko upravljamo nastavitve in vzdrževanje. Kontrolna plošča mora prav tako omogočati različne diagnostične funkcije, ki lahko vključujejo beleženje ravni dušikovih oksidov pred začetkom selektivne katalitske redukcije in po njej. Pogosto koristna funkcija je oddaljena povezava s kontrolno ploščo prek telemetrije.

Pri Whitebeamu projektiramo in dobavljamo sisteme za doziranje reduktantov za številne različne namene uporabe selektivne katalitske redukcije.