Whitebeam logo

OKSIDACIJSKI KATALITIčNI PRETVORNIKI

Oxidation Catalytic ConvertersKataliza je veja kemije, kjer se z namenom spodbujanja ali pospeševanja reakcij med drugimi kemičnimi snovmi uporabljajo nekatere kemične snovi, znane kot 'katalizatorji'. Ključno pri tem je, da se katalizatorji z reakcijami ne porabljajo, le podprejo jih. Torej katalizator, vzeto hipotetično, lahko traja večno. Ime 'katalitični pretvornik' se uporablja za praktičen pripomoček, zasnovan tako, da uporablja katalitsko tehnologijo, t. j., omogoča, da izkoriščamo prednosti katalize v resničnih življenjskih situacijah.

S katalizo je mogoče spodbuditi različne kemične reakcije, če je cilj izboljšati kakovost zraka, pa je najpomembnejša med njimi oksidacija. Največ onesnaževal zraka je organskih (kar pomeni, da vsebujejo ogljik) in lahko oksidirajo v neškodljive snovi, kot sta ogljikov dioksid in voda.

Strukturnemu delu katalitičnega pretvornika pravimo 'substrat'; glavni namen te podlage je zagotavljati dovolj veliko površino, na katero je mogoče nanesti katalitsko oblogo. Whitebeam dobavlja katalitične pretvornike z različnimi substrati, odvisno od namenov uporabe. Kupcem z veseljem svetujemo, kateri so zanje najprimernejši, saj imamo na tem področju dolgoletne izkušnje.