Whitebeam logo

PRESKUŠANJE IN SPREMLJANJE DIMNIH PLINOV V NAPRAVAH VELIKEGA OBSEGA

 Tako Direktiva o industrijskih emisijah kot Direktiva o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav (Direktiva MCPD) zahtevata spremljanje emisij v rednih časovnih presledkih. Spremljanje morajo opravljati podjetja z ustrezno akreditacijo (npr. MCERTS).

Whitebeam ni akreditiran za ta namen, vendar svoje kupce lahko seznani z okvirno oceno njihovih emisij, kar je pogosto dobro vedeti pred uradnim preskušanjem.

Spremljanje emisij je prav tako pomembno za fazo umerjanja sistemov SCR in za zaključno potrditev vsake nove instalacije. Sistemi SCR imajo lahko vgrajena zaznavala emisij in možnost evidentiranja podatkov, do katerih se po potrebi lahko dostopa na daljavo.