Whitebeam logo

PREDPISI, KI UREJAJO KURJENJE BIOMASE V NAPRAVAH VELIKEGA OBSEGA

emissionsV Evropi je bil s predpisi, ki urejajo industrijsko kurjenje biomase, največji napredek dosežen z Direktivo 2015/2193 o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak (Medium Combustion Plant Directive, v nadaljevanju: MCPD). Direktiva se uporablja za kurilne naprave s skupno nazivno vhodno toplotno močjo, ki je enaka 1MW ali več in ne presega 50MW, obdobje za njeno implementacijo pa se začenja decembra 2018 in traja do januarja 2030, z upoštevanjem velikosti kurilnih naprav in tega, ali bodo naprave za kurjenje biomase postavljene na novo oziroma že delujejo. Direktiva MCPD je usmerjena k zmanjševanju emisij dušičnih oksidov, poleg tega pa ureja tudi emisije SO2 in prahu za nekatere vrste goriv.

Za kurilne naprave, katerih toplotna moč presega 50MW, se navadno uporablja obstoječa Direktiva o industrijskih emisijah.

Kurilne naprave s skupno nazivno vhodno toplotno močjo, manjšo od 1MW, v Direktivo MCPD niso zajete, vseeno pa je pogosta zahteva, da so skladne z omejitvami, če se želi zanje pridobiti subvencije za sofinanciranje.

Nova oprema, ki bo v uporabi v kurilnih napravah z močjo manj kot 1MW, bo morala biti skladna z zahtevami Direktive o okoljsko primerni zasnovi.