Whitebeam logo

KURJENJE BIOMASE V VELIKEM OBSEGU

 Ko se sistem za kurjenje biomase ne uporablja več le za gospodinjstva, se s tem spremeni tudi več drugih dejavnikov:

♦  Pomembnejši postane kvant onesnaževal iz enega samega sistema.
♦  Predpisi so strožji.
♦  Proces zgorevanja se manj spreminja.
♦  Razširi se spekter goriv.
♦  Večja je verjetnost sofinanciranja s subvencijami, ki so na voljo pod določenimi pogoji.

Zaradi vseh teh dejavnikov so pristopi k obdelavi dimnih plinov pogosto kompleksnejši kot pri napravah za gospodinjstva.