Whitebeam logo

Preskušanje električnih naprav za KUHANJE

test kitchenPri Whitebeamu smo razvili kuhinjo za preizkušanje, ki je opremljena za količinsko ugotavljanje organskih dimov oziroma par, ki nastajajo pri kuhanju. Koncentracijo dimov, iztisnjenih iz kuhinje, merimo s pripomočkom, ki se imenuje plamenski ionizacijski detektor in se odziva na gorljive organske snovi. Po obdelavi podatkov, dobljenih s tem instrumentom, lahko izračunamo dime od kuhanja v več formatih, npr:

♦  masno koncentracijo (mg/m3);
♦  maso na enoto živila;
♦  maso na enoto časa.

S tem preskusom lahko raziščemo trajnost katalitičnih pretvornikov in ugotovimo, kako nanjo vpliva izpostavljenost različnim kemičnim snovem za čiščenje peči ter identificiramo 'sekundarne emisije', torej tiste, ki nastanejo zaradi stika med katalitičnim pretvornikom in čistilnimi kemičnimi snovmi.

Preskuševalno napravo uporabljamo v našem oddelku za raziskave in razvoj, uporabljamo pa jo tudi za komercialne projekte naših strank in z veseljem delimo znanje, ki smo ga razvili, z vsemi, ki izkažejo interes.