Whitebeam logo

Predpisi za električne kuhalne naprave

catalytic convertersVeljavni predpisi, sprejeti na številnih pristojnih območjih, urejajo kakovost zraka v povezavi s komercialnim kKUHANJEm. Običajno obravnavajo trde delce, vonje ali iskrenje. Komercialne peči brez odzračevanja, ki se prodajajo v ZDA, morajo opraviti preskus, s katerim se ugotavljajo kondenzibilne emisije delcev. Preskus, ki poteka po postopku znanem kot EPA202, obsega zaporedno peko peperoni pic v obdobju osmih ur, med katerim povprečne emisije iz peči ne smejo preseči 5mg/m3.

Vodilni preskuševalni laboratorij in organizacija, ki izdaja zadevne certifikate, je US Underwriters' Laboratory, skrajšano UL. UL razvršča peči v več kategorij, med katerimi je tudi KNLZ, kar je angleška okrajšava za 'komercialne peči z integralnimi sistemi za omejevanje maščobnih emisij v zraku'. Preskusni standard UL za to kategorijo se imenuje UL710B.

Drugi standard za komercialne peči brez odzračevanja, ki se prodajajo v ZDA, je ANSI/NFPA96. ANSI je okrajšava za ameriški zvezni inštitut za standardizacijo (American National Standards Institute), NFPA pa za National Fire Protection Association (Nacionalna zveza za varstvo pred požari); ta organizacija je zainteresirana za preprečevanje požarov v kuhinjah, ki nastanejo zaradi nalaganja oblog trdih delcev. Tudi po tem standardu so emisije delcev omejene na 5mg/m3. Za doseganje tako nizkih emisij delcev je na splošno potrebna uporaba katalitičnih pretvornikov.


Opomba: Na tem spletnem mestu ne trdimo, da so ugotovitve, ki jih objavljamo, dokončno veljavne ali da so najbolj svež vir informacij o veljavni zakonodaji, zato naj se uporabniki o predpisih pozanimajo sami.